Keris

 keris, keris indonesia, jual keris, keris pusaka, keris pusaka asli, apa itu keris, tentang keris, keris nusantara, mengenal keris,

Keris adalah senjata khas Indonesia yang ada sejak jama dulu kala tepatnya jaman Indonesia masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan kuno semisal : Majapahit, Mataram, Sriwijaya, Bugis, Singosari dan lain sebagainya. Keris pada saat itu digunakan sebagai senjata ketika berperang dan juga sebagai pegangan ketika hendak ke maa-mana. Keris juga merupakan barang seni yang sarat akan nilai estetika yang sanga tinggi, sehingga wajar saja kalau keris seirng dijadikan sebagai hiasan atau pajangan. Bentuk keris mempunyai dua varian, ada yang lurus dan ada berlekuk ( dalam bahasa jawa : Luk ). Proses pembuatannya pun tidak sembarangan dan hanya orang tertentulah yang bisa membuat keris. Seseorang yang hendak membuat keris biasanya akan melakukan treatment-treatment tertentu semisal lelaku maupun tirakat. Sebutan bagi si pembuat keris Adalah “ Empu “. Wajar saja kalau keris sering disebut sebagai benda yang sarat akan nilai mistis, karena proses pembuatannya tidak sembarangan.

Dewasa ini keris masih banyak diperjual belikan dan diburu banyak orang terutama oleh pengkolektor keris. Mereka sangat mengagumi akan nilai estetika yang begitu indah dan menyejukkan mata bagi siapa saja yang memandangnya. Keris bagi mereka adalah benda dengan nilai sejarah tinggi, benda antik, langka dan kaya akan nilai seni. Wajar saja kalau keris sampai saat ini masih digandrungi sebagai benda koleksi maupun pajangan. Asal tahu saja, keris yang sudah berumur lama ( tua ) biasanya mempunyai harga yang fantastis dibandingkan keris jaman sekarang. Mereka menilai bukan hanya dari segi umur keris, melainkan mereka juga meyakini bahwa keris yang ada sejak jaman kerjaan merupakan keris yang mempunyai daya magis dan kekuatan tinggi, sehingga diyakini bisa memberikan manfaat bagi siapa saja yang memilikinya. Umumnya adalah sebagai media sarana / prantara untuk tujuan berdoa kepada sang pencipta.

Keris merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia yang memang harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai penerusnya. Keris adalah senjata khas Indonesia yang tidak di miliki oleh Negara lain dan merupakan aset budaya terbesar bagi bangsa Indonesia. Macam dan corak keris di Indonesia diperkirakan mencapai angka 300 – 400. Sungguh angka yang  luar biasa untuk ukuran macam-macam senjata. Jenis keris yang tekenal semisal : Keris Empu Gandring, Keris NogoSosro ( Relief Naga ), Keris Omyang, Keris Prabu Siliwangi, Keris Setan Kober, Keris Cacing Kanil dan lain sebagainya.

Keris diyakini merupakan benda yang sarat akan nilai mistis dan mempunyai tuah. Ada juga keris yang berasal dari alam gaib melalui serangkaian penarikan gaib oleh pakar supranatural. Keris diyakini bisa menjadi sarana untuk menaikkan pamor seseorang, menaikkan wibawa, menaikkan jabatan, menaikkan kesuksesan, menaikkan kekayaan, menjadi pagar gaib, menjadi pelindung dan sebagainya. Perlu anda ingat juga, bahwa benda-benda seperti ini hanya sebagai sarana. Mengenai boleh tidaknya tergantung kepada niat kita sebagai pemakai. Jika niat anda keris hanya sebagai sarana, maka boleh-boleh saja dan sebaliknya apabila niat anda keris sebagai benda yang memberi kepada anda, maka jelas hukumnya tidak boleh. Kekuasaan sepenuhnya milik sang pencipta dan Dialah yang memberi keputusan atas segala doa hambanya.